KnudErikJensen

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
KnudErikJensen

Om Knud Erik:


Jeg tilbyder støtte til udviklingsprojekter gennem skræddersyede projektinitiativer, undervisning eller konsulentbistand.

Ring eller send mig en mail, hvis du har en udviklingsopgave du overvejer at involvere mig i.

Jeg har fokus på, at udvikle effekten af hverdagslivets praksis.


Udvikling og Dokumentation

Knud Erik er optaget af, at sætte borgerens liv i fokus.  Skabe liv for den enkelte og de boenheder beboerne bor i. Kvalitet i den hverdagsrehabiliterende indsats er en hjørnesten. Hvad kræver det af ledere og hvad kræver det af medarbejderen.

Knud Erik er landsdækkende konsulent, underviser og projektmager med fokus på livskvalitet for borgere med demens og den hverdagsrehabiliterende tilgang. Via tegninger, filmklip, cases og fortællinger fra hverdagens praksis inspireres deltagerne til en styrket praksis. Knud Erik er optaget af at skabe en undervisning, der giver energi og ejerskab til den udvikling, der er målet for kurserne.

Det er blevet til en bog om leve- og bomiljøerne i samarbejde med 7 kommuner. Sammen med Jysk Pædagogseminarium var Knud Erik med til at producere ”Omsorg og Magt”, samt ”Rundt om demensindsatsen” og underviste i SPIDO-projektet (Socialpædagogisk Praksis i DemensOmsorgen) –  indsats i 36 kommuner.

Han har desuden:

 • Arbejdet med at udvikle Det faglige arbejdsmiljø
 • Er medlem af ekspertgruppen for Demensrejseholdet
 • Etableret hjemmesiden www.rementia.dk, der er under udvikling
 • Udviklet projektet ”Længst muligt i egen tilværelse eller….”,  støttet af Helsefonden
 • I en længere periode haft fokus på hverdagsrehabilitering i plejeboligerne og de muligheder, det giver for (livs-)kvalitet uanset, om borgeren har en demenssygdom eller ikke
 • Etableret et landsdækkende netværk, hvor rigtig mange kommuner deltager med ledere, terapeuter, sygeplejersker og Sosu-medarbejdere (se www.hverdagsrehabilitering.dk)
 • Erfaringer med en meget enkel og praksisnær indsats og kurser der også øger livskvaliteten for borgere med en demenssygdom
 • Er også optaget af at skabe inkluderende miljø – hvor borgere med og uden en demenssygdom har glæde af hinanden

Fælles fokus på små smitsomme succeser er Knud Erik´s slogan. Det er eksempelvis indarbejdet  i kurserne med Ugefokus, der er blevet kælenavnet for den enkle og meget inspirerende indsats, Knud Erik har inspireret til og igangsat i en lang række kommuner og plejecentre.

Praksiskursusdage er nøgleordet for de kurser Knud Erik gennemfører i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunerne, hvor implementering i hverdagens praksis er i fokus.

Få en snak med Knud Erik om kursusdage eller et forløb der kan skabe mere liv for borgerne – også borgere med en demenssygdom.

Mange livgivende hilsener

Knud Erik

Knud Erik Jensen
Udvikling og Dokumentation
Hellerupvej 2
8000 Århus C
31214307

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it