KnudErikJensen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
KnudErikJensen

Om Knud Erik:


Jeg tilbyder støtte til udviklingsprojekter gennem skræddersyede projektinitiativer, undervisning eller konsulentbistand.

Ring eller send mig en mail, hvis du har en udviklingsopgave du overvejer at involvere mig i.

Jeg har fokus på, at udvikle effekten af hverdagslivets praksis.


Udvikling og Dokumentation

Den motiverende tilgang er min værktøjskasse, der er i stadig udvikling. Tilgangen omfatter en række kurser med en lang række værktøjer og processer, der er praksisudviklet:

• Den motiverende kultur

• Strategi- og motivationsværksteder

• Motiverende implementering

• Motiverende samtaler

• Motiverende samspil

• Motiverende relationer, der styrker inklusion er eksempler på kurser.

 

Nye værktøjer kommer til - og udvikles praksisrelateret. Så se på jeres forandringsbehov – og bliv klogere på processen og værktøjskassen, der fremmer motivationen hos jer.

Den motiverende tilgang indebærer at der både arbejdes med den konkrete indsats – de fælles strategier i en organisation – fra ledelse til medarbejder, borger eller klient.

Mange års erfaringer med forandringsprocesser uanset, om det handler om organisationsændringer, ledelsesstrategier, borgeren i fokus, har jeg samlet i en tilgang med metoder, der understøtter den motivation og forandringsparathed. En tilgang der ikke bare handler om en samtale men handler om en tænkning og handleformer, der kan guide til større engagement i hverdagen. Hvorfor er det, at alle taler om udvikling – der typisk betyder udvikling af andre?

Hvorfor er det ledere og medarbejdere snakker om at udvikle organisationen, og samtidig fortsætter den enkelte medarbejder med at gøre det, medarbejderen altid har gjort: Og lederen siger - de medarbejdere er ikke forandringsparate.

Hvorfor hedder det en MedarbejderUdviklingsSamtale og ikke en MedarbejderMotivationsSamtale? Hvad er en motiverende organisation, eller hvad er et motiverende arbejdsmiljø? Den Motiverende Samtale er en velkendt og evidensbaseret metode, der er oppe i tiden. Uanset hvad, så handler det om et opgør med de demotiverende kulturer og tilgange, der oftest rammer forandringstiltag.

Lige nu er mange inspireret af metoderne i den motiverende samtale, men metoden fungerer ikke, hvis ikke den indgår i en samlet tilgang. Det handler om en samlet kultur.

Kulturen og tilgangen er afgørende i arbejdet med at implementere og realisere årets strategiske tiltag.

Den motiverende tilgang handler om at fremkalde ressourcer og fremkalde forandringspotentialerne hos den enkelte og organisationen. Det handler om en motiverende kultur.

Jeg er typisk involveret på det organisatoriske plan og i den konkrete praksis, de konkrete udvalgte motivationsområder – men der følges også op med personlige strategier, der støtter den motiverende reaktion.

Arbejdet med den personlige motiverende reaktion kan indebære disse spørgsmål:

• Hvad er det, der demotiverer mig?

• Hvilke forestillinger binder min energi?

• Er det sandt, at det er sådan? Ved jeg det - eller tror jeg det?

• Hvordan reagerer jeg, fordi jeg er bundet af den forestilling?

• Hvordan kan jeg handle, hvis jeg slipper tanken om den forestilling?

• Beskriv tre muligheder, der er motiverende for de nye handlinger?

Den motiverende samtale er en af tidens populære værktøjer. Motiverende relationer og samspil – der fremmer inklusion, er ret sikkert et kommende fokusområde i min kursusvirksomhed.

"Selv den længste rejse begynder med et skridt." Dalai Lama.

Dit næste skridt kan være at tage telefonen og få en snak med Knud Erik om, hvordan I kan arbejde med den motiverende tilgang – som en kultur og som en konkret indsats.

Landsdækkende erfaringer med en hverdagsrehabiliterende tilgang i plejeboligerne opsamles og synliggøres på hjemmesiden www.hverdagsrehabilitering.dk, der er under opbygning. Netværksmøder og lokale inspirationsmøder er en del af tilbuddet i projektet, Helsefonden har givet støtte til.

Hverdagsrehabilitering i plejeboligerne med udgangspunkt i metoden, der er beskrevet i www.plejeboligliv.dk, udvikler jeg fortsat på, og der kan købes kurser i at tage metoden i brug.

Udvikling af et godt arbejdsmiljø, der nedbringer sygefraværet, er projektforløb, jeg er involveret i på flere arbejdspladser

Hjemmesiden www.læringsprofiler.dk er oprettet med en bred vifte at værktøjer til at skabe dialog og kommunikation, udvikling og trivsel i folkeskolen og afventer en mere systematisk afprøvning

Læringsprofiler
Udviklings- og formidlingsenheden
Udvikling og Dokumentation
Knud Erik Jensen - Hellerupvej 2 - 8000 Århus C - tlf 86 14 09 09 - mobil 31 21 43 07 - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it