KnudErikJensen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
KnudErikJensen

Om Knud Erik:


Jeg tilbyder støtte til udviklingsprojekter gennem skræddersyede projektinitiativer, undervisning eller konsulentbistand.

Ring eller send mig en mail, hvis du har en udviklingsopgave du overvejer at involvere mig i.

Jeg har fokus på, at udvikle effekten af hverdagslivets praksis.


Udvikling og Dokumentation

 

Print en kopi

Ugefokus og sikre varme hænder med klippekort til mere liv og værdighed

”Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.” Med udgangspunkt i denne formulering og 380 mio. kr. afsat i  finansloven 2017 har jeg udarbejdet idéen om ugefokus med klippekort til mere liv og værdighed. Hvordan gør vi det? Skriv til mig – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it og jeg sender dig min idé.

 

 

 

Jeg arrangerer værkstedsdage. Her kan indgangsvinklen være praksisbeskrivelser og praksisguides, der er praksisnære beskrivelser af jeres indsats og forventede resultater – eks. Mål, praksis- og resultatbeskrivelse for 2017-2018 eller udvikling af Det faglige arbejdsmiljø. En enkel indsats der bygger på fælles idéudveksling og praksisnær videndeling.

Eller

Værdigheden sættes i fagligt fokus. Borgerne interviewes om deres syn på værdighed. Der udarbejdes faglige ledetråde. Den enkelte borgers værdighedsopfattelse sættes i fokus. Værdighedskulturen styrkes gennem små skridt – tilgangen. Forandringscirklen også kaldet PDSA-cirklen kan introduceres.

En enkel indsats der med fire temadage for nøglepersoner skaber resultater med at styrke værdigheden.

Ugefokus er et enkel indsats, hvor en borger er i et helt særligt fælles fokus på små smitsomme succeser hvor beboeren ved egen kraft skaber en god dag - en arbejdsform, der er afprøvet i mange kommuner og plejecentre. Fælles fagligt fokus på borgernes håb, drømme og værdighed skaber nyt liv og kvalitet på plejecentrene. En rulleplan, hvor der skabes nytteværdi, fordi der er en tværfagligt indsats 24/7. Enkle og implementerbare procedurer og fokusmøder. En samlet vurdering af nyttevirkningen på en skala fra 1 – 5 tager mindre end 5 minutter af medarbejdernes tid. Beboerne får det oftest svundne håb og livsmod tilbage og oplever derved større livskvalitet. Et enkel indsats der sætter den enkelt borgers håb og potentialer i et fælles fagligt fokus.

Det gode liv i centrum. Hverdagsrehabilitering har fokus på hele kulturen og tilgange til opgaver og mennesker på plejecentret. Ugefokus har fokus på den enkelte borger. Den samlede tænkning og de enkelte medarbejderes synsninger kan stå i vejen for det gode liv i plejeboligen. Kulturen er ikke noget luftigt, der skal udvikles. Der er en række sammenhængende fokusområder, der skal optimeres til det gode liv. Kulturcirklen kan være med til at vise, om der sker en bevægelse i retning af at skabe meningsfyldt liv i fællesskabet og for den enkelte.

Forandringer der skaber kvalitet handler om at nå de mål, der er sat for forandringen. Gør vi, som vi siger? Og har indsatsen den ønskede nyttevirkning? Det kan dokumenteres superenkelt på en måde, der involverer alle medarbejdere og samtidig kun tager 5 minutter af deres tid to gange om året. Kvalitetscirklen tager en konkret måling på 8 udvalgte områder og måler effekten på 4 af områderne.

Enkle værktøjer der med få virkemidler måler på resultaterne og kvaliteten.

Demenshandleplanen med styrkelse af levemiljøerne samt indsatsen i akutfunktioner er også en del af mit fokus i 2017.

Ring eller skriv, så vi kan gå i dialog om, hvordan I kan skabe mere værdi og værdighed i samspil med mig som konsulent eller underviser. Det værste, der kan ske, er at du får forstyrret og inspireret dine tanker og overvejelser om fremtiden.

 

Mange livgivende hilsener

Knud Erik

Knud Erik Jensen
Udvikling og Dokumentation
Hellerupvej 2
8000 Århus C
31214307

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it